Доржсэвэр уулын хишиг хоршооны бүх гишүүдийн хурал боллоо.