Говийн зэрэглээ "Ингэний ундаа" Улаанбаатарын зах зээлд нийлүүлж эхлэлээ