СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

Дундговь аймгийн Хулд  сум нь 1923 онд байгуулагдсан, хуучнаар Говь түшээ гүний Дэлгэрхангай уулын хошуунд харьяалагдаж байсан

2020 оны жилийн эцсийн статистик

Байршил:

Дундговь аймгийнхаа Баруун урд хэсэгт Улаанбаатар хотоос 352 км,  аймгийн төвөөс 83 км зайд Өмнөговь-Улаанбаатарын төв засмал дайран өнгөрдөг Аймгийнхаа Дэлгэрхангай, Эрдэнэдалай, Луус, Өлзийт, Өмнөговь аймгийн Цогт-овоо сумтай хил залгаа оршдог

Байгаль, газарзүйн онцлог

Газарзүйн онцлог. Далайн түвшинээс дээш 1000-1300 м өргөгдсөн. 

Газар хөдлөлийн эрчим 4-5 балл.

Сумын нутаг дэвсгэр нь  гүвээ толгод бүхий  говь, тал  хөнгөн шавранцар. Элсэнцэр цайвар хүрэн сайр чулуурханг бор хөрс зонхилсон  мал аж ахуй  эрхлэхэд нэн тохиромжтой.

Цаг уурын нөхцөл

Хуурай  халуун  зунтай, хахирдуу хүйтэн  өвөлтэй.

  • 1 дүгээр сарын дундаж  температур -20.2  °С

  • 7 дугаар сарын дундаж  температур +22.4 °С

  • жилийн дундаж салхины хурд 9-12 м/с 

  • жилийн хур тундасны нийлбэр 112.3мм

Газар нутаг

Нийт газар нутгийн хэмжээ 606 990.0 га.

Зориулалт

Хэмжээ

/га/

Нийт талбайд эзлэх хувь

Хөдөө аж ахуйн газар

603 298.5

 

Ойн сан бүхий газар

 

 

Усан сан бүхий газар

854.5

 

Тусгай хэрэгцээний газар

1.0

 

Тосгон, суурингийн газар

328.0

 

Дэд бүтцийн газар

2508.0

 

 

Хулд сум нь засаг захиргааны  Шувуутай, Олдох, Уул, Бүлээн 4 багтай

Хүн ам

Д/д

Баг

Оны эхний хүн ам

шилжиж ирсэн

Шилжин явсан

Төрсөн

Нас барсан

Оны эцсийн Нийт дүн

1

Шувуутай

485

32

35

8

1

489

2

Олдох

708

22

38

17

3

706

3

Уул

638

14

21

21

3

649

4

Бүлээн

591

11

29

16

2

587

Бүгд

2422

79

123

62

9

2431

Өрхийн тоо

 

Баг

нийт өрх

Үүнээс

Малчин өрх

Мал бүхий өрх

Малгүй өрх

1

Шувуутай

165

87

24

54

2

Олдох

212

140

30

42

3

Уул

190

111

33

46

4

Бүлээн

175

120

27

28

 

Дүн

742

458

114

170

Малчдын тоо

Нийт малчдын тоо

15-34

35-59

60+

%

Нийт малчдаас эрэгтэй

Нийт малчдаас эмэгтэй

15-34

35-59

60+

  824

  226

496

102

27.4

60.2

12.4

515

309

Малын тоо

 

 Баг

 мал

 Бүгд

 Үүнээс

 Тэмээ

 Адуу

 Үхэр

 Хонь

 Ямаа

   1

 Шувуутай

    43,602

329

2,007

602

20,390

20,274

   2

 Олдох

75,781

5,932

3,540

388

33,965

31,956

   3

 Уул

65,652

605

2,916

928

30,724

30,479

   4

 Бүлээн

74,443

306

3,573

1,112

34,718

     34,734

 

 Дүн

 259,478

 7,172

 12,036

  3,030

 119,797

 117,443