ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН II

Төслийн 2021 оны 08 сарын 21-нээс 2022 оны 03 сарын 10-ны хооронд зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааны тайланг  англи хэл дээр боловсруулан санхүүжүүлэгч байгууллагад хүргүүлсэн хувилбарыг доорхи линкээр орж танилцана уу

https://goviinhuld.mn/resources/img/uploads/2022_Operational_report_for_GobiMirage_ENG_cijh5uxogucc.pdf