• Хулд сумын төв

  Улаанжирэм

 • Олдохын тал

  Миний Олдохын тал буурал өвгөдийн шүншиглэсэн арвид уудам нутаг билээ

 • Миний говийн гэр

  Тэмээчин айлд 3-5 хоног сайхан амрах уу

 • Говийн зэрэглээ төсөл

  Говь-Тэмээчин-Тэмээ

 • Хулд уул

  Өнө эртнээс шүтэгдэж тахигдаж ирсэн түүхэн уламжлалтай Хулдчуудын онгон шүтээн хайрхан уул

 • Жуулчдын мэдээллийн төв

  Говийн зэрэглээ киноны "Холбооны байшин"

Алсын хараа

Итгэлцэлд суурилсан сайхан ирээдүйг Хулдчууд бид хамтдаа бүтээнэ.

Бидний стратеги

ГОВИЙН ЗЭРЭГЛЭЭ ТӨСӨЛ

0

Төслийн зорилтот өрх

0

Сумын хүн ам

0

Малчин өрх

Төслийн үр нөлөөний тухай